Advokatfirmaet SJ Law

SJ Law er et advokatfirma i København. Advokaterne er specialiseret inden for ansættelsesret, insolvensret og finansret. På de følgende sider beskriver vi kontorets kompetencer og samarbejdet med vore klienter.


ADVOKATUNDERSØGELSE

I henhold til kommissoriet for Advokatundersøgelsen i Dansk Journalistforbund (DJ) skal advokat Karen-Margrethe Schebye (Undersøgeren) oprette en særlig mailadresse, hvortil personer, der er villige til at oplyse navn, nuværende eller tidligere stilling i DJ og periode for ansættelse, kan indsende oplysninger om 

1) egne iagttagelser af chikane/sexchikane i DJ eller 

2) oplysninger modtaget direkte fra Sigrid Benedikte Strøyer og ”Josefine” om disses oplevelse af chikane/sexchikane.

Undersøgeren har derfor oprettet mailadressen advokatundersoegelse@sjlaw.dk til brug for disse henvendelser.

Det er kun Undersøgeren og den advokatsekretær Tina Rose Jacobsen, som er knyttet til sagen, der har adgang til denne mailadresse. 

Det kan ikke forventes, at der sendes svar på indsendte mails.

Undersøgeren er i henhold til kommissoriet berettiget til på baggrund af eget skøn at inddrage henvendelserne, at foretage nærmere undersøgelse af sådanne henvendelser eller at forkaste sådanne henvendelser som uden betydning for fastlæggelse af faktum. DJ vil kun modtage oplysning om henvendelser, som Undersøgeren finder anledning til at lade indgå i undersøgelsen evt. efter en nærmere undersøgelse.

Det meddelte kommissorium kan i øvrigt ses her.

Seneste nyt

14.11.2017

SJ Law flytter til Frederiksgade

Den 20. november 2017 åbner SJ Law i nye, større lokaler i Frederiksgade 21, 4.... Læs mere

06.11.2017

Højesteret: Erhverver af virksomhed fra konkursbo skal betale godtgørelse og opsigelsesløn til fratrådt medarbejder

Som udgangspunkt overtager erhververen af en virksomhed kun forpligtelser for... Læs mere

Medlem af Advokatsamfundet
Medlem af Brancheforeningen Danske Advokater